lauantai 14. syyskuuta 2019

Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston kokous

Eilinen valtuusto kokous oli taas varsinainen esitys. Lehtisaaren asukkaille oli tällä kertaa järjestetty katsomo aulatilaan, tv ja äänentoisto. Saliin emme siis päässeet. Paikalla oli kuitenkin vain viisi lehtisaareilaista. Selitys sille, miksi julkiseen kokoukseen ei ollut pääsyä, oli, että yleisölle (eli viidelle asukkaalle) oli järjestetty monitorointi "lehterille". 

Kokous kesti noin 1,5 tuntia. Kaikki asukkaiden esiin nostamat asiat olivat mukana keskustelussa. Tarkastelun alla oli mm. kiinteistöjohtaja Kai Heinonen viimeisin porsaanreikä hakea vielä hieman isommat tontinvuokrakorotukset. Sopimusesityksessä oli käytetty vuoden 2017 inteksikorotusta sopimusvuoden 2019 sijaan. Samuli Kopperoinen kertoi, että yleinen käytäntö juridiikassa on käyttää aina sopimusvuoden indeksiä. Sopimusesityksen vuosiluku tarkoittaisi sitä, että maanvuokrat nousevat heti vuoden 2020 alussa reilut kaksi prosenttia. Tämän lisäksi indeksikäyrä on tulevina vuosina hyrkempi kuin mitä se olisi siinä tapauksessa, että sopimuksessa toimittaisiin kuten yleisenä tapana on. 

Kiinteistöjohtaja Heinonen perusteli asiaa sillä, että häntä sitoi se, että sopimuksen ehdot oli päätetty kevään 2017 kokouksessa. Hänen mukaansa tonttien arvot olisivat nousseet kahdessa vuodessa sen verran, että mikäli indeksikorotusta ei tehtäisi, käytettäisiin liian alhaisia tonttien arvostuksia. 

Mielenkiintoinen peruste sikäli, että Lehtisaaren asukkaat teettivät itse keväällä 2019 tonttien arvostukset. Yllättäen nämä olivat peräti hieman alemmat kuin Heinosen aikaisempina vuosina teettämät arvostukset. Tästä huolimatta, perustelu upposi valtuustoon ja alkuperäinen esitys hyväksyttiin. 

Heinosen vetoaminen 2017 tehtyihin päätöksiin ei kuitenkaan estänyt poikkeamaa Kalkkipaadentie 3:n tapauksessa, jossa tonttien arvostuksesta vähennetty 40 % (rakennetun maan arvo verrattuna huomiointi rakentamattoman maan arvoon) jopa alentaisi kyseisen talon tontin vuokraa. Tässä tapauksessa Heinonen esitti, että alennus olisi ainoastaan 20 %. Eli päätös, joka 2017 tehtiin, oli sivuutettavissa siinä tapauksessa, kun seurakuntayhtymälle olisi tulossa oletettua vähemmän tuloja. 

Tämä kertoo jotakin siitä logiikasta, jolla koko sopimusesitys on laadittu. Kuten sekin, että tonttien arvosta ei suinkaan käytetty päätöksessä tehtyä ALINTA arvoa. Tonttien arvoksi määriteltiin keskiarvojen alempi arvo. Joka tietenkin oli enemmän kuin mikä alin arvo oikeasti olisi ollut. 

Tällainen mies tämä meidän kiinteistöjohtaja Kai Heinonen. 

perjantai 13. syyskuuta 2019

Helsinki korottaa Lehtisaaren tontinvuokria

Lehtisaarelaisasukkaan toimesta HS:lle ja Kaupunkitoimituksen esimies Kalle Silfverbergille lähtenyt oikaisupyyntö lehtitiedotteesta:

Hyvä Kalle Silfverberg,

Toivon, että Helsingin Sanomat tekee oikaisun tämän päivän uutiseensa sivulla A17 ”Helsinki korottaa Lehtisaaren tontinvuokria” (kopio liitteessä). Lyhyessä uutisessa on useita virheitä ja virheitä voidaan pitää merkittävinä. Uutisessa on vain yksi paikkansapitävä lause ja viisi virheellistä.

  1. Otsikko: Helsinki korottaa Lehtisaaren tontinvuokria on virheellinen.  Kirkko korottaa. Otsikko viittaa virheellisesti Helsingin kaupunkiin, jolla on runsaasti vuokratontteja alueellaan.
  2. Uutisessa kirjoitetaan virheellisesti, että tontinvuokria korotetaan kolmella prosentilla. Todellisuudessa vuokrat yli kolminkertaistuvat.
Vuokralaisten nykyiset vuosivuokrat ovat yhteensä EUR 298 972,48  ja 1.1.2020 alkaen vuosivuokrat ovat yhteensä noin EUR 957.000,-. Korotus on 3,2 kertainen, siis 320 %.
  1. Korotuksen koskevat yhdeksää tonttia, ei kahdeksaa. Alla luettelo vuokralaisista.
  2. Korotukset eivät ole koskaan olleet 5% rakennusoikeuden arvosta eikä korotusprosenttia ole pudotettu 3%:iin.
  3. Korotukset on porrastettu kahdelle vuodelle, ei kolmelle vuodelle.

Totean lisäksi, että korotusprosentit vaihtelevat 16% ja 324% välillä. Alle 100% korotukset kohdistuvat pientaloille yhtä pientalotonttia lukuun ottamatta jossa korotusprosentti on 115%. Kaikkia uusia vuosivuokria voidaan pitää erittäin korkeina.

tiistai 18. kesäkuuta 2019

maanantai 17. kesäkuuta 2019

YLE uutisoi Vantaan seurakuntayhtymän päätöksistäYlisuurten vuokrankorotusten pitäisi jäädä historiaan. 
Viime vuosina julkisuudessa asti on riidelty siitä, miten Helsingin Lehtisaaresta(siirryt toiseen palveluun) tontteja omistavat Vantaan seurakunnat ovat aikoneet korottaa tonttien vuokria niin, että asuntojen vuokrat nousisivat samalla huomattavasti. 
– Hyvän vuokratavan etu on se, että siellä määritellään edes jotain, koska laissahan ei ole mitään leikkuria, Viita toteaa.

torstai 13. kesäkuuta 2019

Vertailua Vantaan Asolaan ja Maunulaan

LUKSUSASUINALUE ASOLA:

Paula Lehmuskallio haluaa verrata Ilolan ja Lehtisaaren vuokratasoja. Vantaan Asolaan on rakennettu kokonainen kaupunginosa on Vsrkyn tonteille. 

Seurakuntayhtymät ovat tehneet Asolassa runsaasti maanluovutussopimuksia, joiden tiedot löytyvät pöytäkirjoista. Siitä oheinen taulukko. Niiden maanvuokrat ovat alkajaisiksi 17,50€/m2/m2/vuosi siis n 1,45€/m2/kk. Väite, että Lehtisaaressa olisi halvempaa, ei pidä paikkaansa.

Jos verrataan Lehtisaarelaisten 50-vuotisen sopimuksen viimeistä 6 kuukautta Vantaan 50-vuotisten sopimusten alkupäähän, ollaan aika lähellä. 

Tässä kerättyä tietoa VSRKY/HSRKYn päätöksistä viime vuosilta. Maan vuokran osuus Vantaalaisilla uusilla tonteilla on 1,46–1,61€/m2/kk. 

Lehtisaareen rakentamattomien tonttien tarjouspyynnössä pyydetään 50 €/k-m2/vuosi, joka tarkoittaa 60€/asuinneliö/vuosi eli 5€/m2/kk, näille tonteille ei ole rakennettu. Rivitaloille hinta laitettu 75€:ksi, niitä ei kukaan suostu rakentamaan. 


VSRKY/HSRKY VANTAAm2vuokra€/m2€/m2/kk  
2.1.201542007350017,51,46SalviaLemminkäinen
2.1.201532005600017,51,46LaventeliLemminkäinen
2.1.201542007350017,51,46MelissaLemminkäinen
2.1.201542007350017,51,46TimjamiLemminkäinen
23.4.201646008050017,51,46LipstikkaT2H rakennus
24.3.201633005775017,51,46 Lipstikka T2H asunnot
24.11.201624002546517,61,47AsolaJukkatalo
19.1.2018740014315019,31,61AsolaLujatalo
-----------------------------------------------------------
Esimerkkinä rivitalon vuokra Lehtisaaressa: nykyinen 2019 loppuun (siis se, joka on paljon halvempi kuin Vantaalla ja n 3–5 kertaa kalliimpi kuin Hgin kaupungin vanhoissa sopimuksissa). Esimerkkitalon tontin arvoksi on saatu > 1200€/m2. Arviot vaihtelevat jopa yli 1700 €/m2, jolloin vuokra kohoaa 8–9 €/m2/kk. Mmissään ei näy merkkiä siitä, että Lehtisaaren vuokrat muodostuisivat Vantaata halvemmaksi. 

Tykistökapteenintie 2 €/m2/kk
1.6.2019nykyinen0,8
25.9.2018sovinto 20184,2
1.1.2020YKN 2019 ehd6,5

-----------------------------------------------------------
Teirin mielestä Maunulassa korotetaan niin paljon vuokria, ettei lehtisaarelaisten pitäisi valittaa – siis kymmenkertaistetaan ja lopputulos kelpaisi lehtisaarelaisille milloin vain. 
TAULUKKO UUDEN MAANVUOKRAN ARVIODUSTA LASKENNALLISESTA 
VAIKUTUKSESTA ASUMISKUSTANNUKSIIN VUOSINA 2016 JA 2026
tontin hinta201620126
/m2€/m2/kk€/m2/kk
28 (Maunula) kerrostalo 22 4100,821,64
28 (Maunula) pientalo 254660,931,86

Mitä yhtymät ovat menettäneet rahaa jatkaessaan linjaa, jossa ei neuvotella


LEHTISAARI  VSRKY/HSRKY KULUT JA RAHANMENETYS vv 2009-2019 2009 maankäyttösopimus 
3 976 000
2009-2019 korot maksetusta 3%
1 192 800
2009 maanvaihtosopimus
503 000
2009-2019 korot maksetuista 3%
150 900
2012 kaava astui voimaan

2012 srkyt itse rakennuttivat Lehtisaarentie 2:n

2012-2018 korotettu kiinteistövero (n3x) 
634 545
2016 Vantaan srky päätti Lehtisaaren maanvuokrista

2017 lehtisaari vs srky kanne ko

2017-2018 asianajokuluja
100 000
2018 syksyllä srkyt julistivat tarjouskilpailun tonteista.

2018 kesällä osapuolet  neuvotteluyhteyteen

2018-2019 asianajokuluja
100 000
2019 hallintovalitus. Srky antoi vastineen ja pyysi asianajajiensa

2019 asianajokuluja hall valitus
20 000
2019 maaliskuuhun määrätty oikeudenkäynti

2019 asianajokuluja oikeudenk
20 000
2019 asianajokuluja tarjouksista

2019 elokuussa KO vuokrasopimuksista asianajokuluja

2019 asianjokuluja KO elokuu

2019 tontit  edelleen rakentamatta, johto- putki- ja kaapelisiirtoja 
200 000
2012-2019 menetetyt kohtuulliset vuokrat (21000m2x 3€)
7 560 000
2009-2019 kulut
14 457 245


2019 elokuussa KO vuokrasopimuksista

2019 asianjokuluja KO elokuu
100 000
2019 tontit ovat edelleen rakentamatta, johto- putki- ja kaapelisiirtoja 
200 000
2019 tulevia asianjokuluja
50 000
2019 korotettu kiinteistövero 3x
182 600
2019 tulevia kuluja
532 600


2016-2019 asianajokuluja arvio
390 000

maanantai 10. kesäkuuta 2019

Vantaan seurakunnat korottaa Lehtisaaren maanvuokria

Kirkko ja kaupunki uutisoi:

Vantaan seurakunnat korottaa Lehtisaaren maanvuokria vantaalaisten vuokratasolle


Lehti jättää mainitsematta, että euroissa "Vantaan vuokrataso" ei pidä millään tavoin paikkansa. Lehtisaarelaiset olisivat iloisia, mikäli alueiden taso olisi järkevässä suhteessa keskenään. Kommentteja:

– Turunen sanoi vaimolleni Lehtisaaresta asuntoa 2018 ostaessamme, että nykytasoon tonttivuokrassa on tulossa pieni korotus. Nykytaso vastaa kaupungin ja jatkossa Helsingin seurakunnan perimää vuokraa saaressa ja sen lähialueilla. Asuntomme osuus tonttivuokrasta nousee näillä uusilla ehdoilla 500–600 e/kk. Joko Turunen saa seurakunnalta aikamoista palkkaa, kun korotus on hänelle pieni, tai Turunen valehteli. Samoin valehtelee taloyhtiöiden sopimishalukkuudesta. Mistä muusta? Sopiiko tämä seurakunnassa työskenteleville? Onko kiristys ja valehtelu seurakunnalle oikea tapa toimia? 
– Sari Turunen varmaan voi antaa myös muutaman esimerkkialueen Vantaalta, jossa on samat tonttivuokrat kuin Lehtisaaren korotetut tulevat olemaan. Ei taida ihan heti löytyä, mutta julkisuuteen voi toki tällaisia lausuntoja antaa ja Kirkko & kaupunki - lehti ostaa nämä lausunnot asiaa sen kummemmin tutkimatta. 

– 
Kyllä nyt kannattaisi toimittajan tarkistaa faktat.

Lehden facebook-sivustolla:

– 
Olisiko ihan euromääräisiä lukuja tuon otsikon kuvaaman väitteen perusteluksi?

– 
Seurakunta ja sen valtuusto on kokonaisuudessaan näyttäytyvät taas byrokraattisena koneistona, jonka päätöksissä painavat pelkät prosentit ja konsulttien esittämät teoreettiset arviot, ei lainkaan reaaliset vaikutukset yksittäisiin ihmisiin. "Pieni ihminen" jonka asialla seurakunta aina on olevinaan, ei näköjään sovellu saarelaisiin. Jos asian suhteen näet puhuttaisiin puhtaasti euromääräisistä summista, paljastuisi korotusten kohtuuttomus, ja se kuinka julmasti seurakunta kohtelee vuokralaisiaan. Toimittaja voisi myös selvittää, miksi hyvä rakennusmaa ei kiinnosta rakentajia Saarella. 

– Juuri näin. Prosenteilla luodaan tietoisesti vääristynyttä kuvaa ihmisille. Jos lausunto aseteltaisiin niin, että Vantaalla tonttivuokra on 3€ ja Lehtisaressa 6€, eivät voisi enää argumentoida tasa-arvoisella kohtelulla.

– 
Taitavaa tämä kirkon uutisointi. 300 € tontinvuokraa Lehtisaaressa 50 m2 asunnosta on sama kuin Vantaalla olevan samankokoisen asunnon 150 €. Kirjoittasivat kerrankin aidoista asukkaan maksettavista euroista, niin faktat tulisivat esiin.